Tìm hiểu chứng khoán phái sinh là gì? Cơ chế hoạt động của chứng khoán phái sinh

Posted by

Chứng khoán phái sinh là một loại sản phẩm tài chính đang được ứng dụng rộng rãi trên thị trường tài chính toàn cầu. Đây là một công cụ đầu tư và bảo vệ rủi ro tương đối mới mẻ, mang lại nhiều tiềm năng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối với những người mới tiếp cận, chứng khoán phái sinh có thể khá phức tạp và khó hiểu. Vậy chứng khoán phái sinh là gì? Làm thế nào để tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh? Những lợi ích và rủi ro của chứng khoán phái sinh là gì? Hãy cùng prignitz-in-germany.com tìm hiểu trong bài viết này.

I. Định nghĩa chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh (Derivatives) là một loại sản phẩm tài chính phát sinh ra từ các tài sản khác như chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa hoặc chỉ số tài chính. Sản phẩm này cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán các hợp đồng tương lai (futures), quyền chọn (options), trao đổi lãi suất (interest rate swaps) hoặc trao đổi tiền tệ (currency swaps) với một mức giá cố định và trong một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Chứng khoán phái sinh (Derivatives) là một loại sản phẩm tài chính phát sinh ra từ các tài sản khác như chứng khoán, tiền tệ

Chứng khoán phái sinh được sử dụng để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư, nhất là trong các thị trường biến động. Nó cũng cho phép các nhà đầu tư tạo ra cơ hội đầu tư và sinh lợi cao hơn so với các sản phẩm tài chính truyền thống. Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán phái sinh cũng mang đến nhiều rủi ro và thách thức khác, đặc biệt là đối với những người mới tiếp cận sản phẩm này.

II. Các loại chứng khoán phái sinh

1. Chứng khoán tương lai (Futures)

Đây là một loại hợp đồng mua bán tương lai giữa hai bên, trong đó bên mua cam kết mua một tài sản cụ thể vào một thời điểm trong tương lai với giá cố định, bên bán cam kết bán tài sản đó với giá cố định vào thời điểm đó. Chứng khoán tương lai thường được sử dụng để bảo vệ giá cho các sản phẩm nông sản, năng lượng, kim loại và chứng khoán.

2. Chứng khoán quyền chọn (Options)

Đây là một loại hợp đồng cho phép bên mua (người sở hữu quyền chọn) mua hoặc bán một tài sản cụ thể vào một thời điểm trong tương lai với giá cố định, nhưng không bắt buộc phải thực hiện giao dịch đó. Người mua quyền chọn sẽ trả cho người bán quyền chọn một khoản phí để giữ quyền lợi này.

3. Chứng khoán trao đổi lãi suất (Interest rate swaps)

Đây là một loại hợp đồng giữa hai bên, trong đó một bên cam kết trao đổi lãi suất với bên kia trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng này cho phép các bên trao đổi các loại lãi suất khác nhau, ví dụ như lãi suất cố định và lãi suất thay đổi theo thị trường.

4. Chứng khoán trao đổi tiền tệ (Currency swaps)

Đây là một loại hợp đồng giữa hai bên, trong đó một bên cam kết trao đổi một số tiền cụ thể của một đồng tiền với đồng tiền khác với một tỷ lệ cố định trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng này cho phép các bên định giá và quản lý rủi ro cho các giao dịch liên quan đến tiền tệ.

Đây là một loại hợp đồng giữa hai bên, trong đó một bên cam kết trao đổi lãi suất với bên kia trong một khoảng thời gian nhất định

III. Cơ chế hoạt động của chứng khoán phái sinh

Cơ chế hoạt động của chứng khoán phái sinh bao gồm các yếu tố sau:

  • Cách thức giao dịch chứng khoán phái sinh: Các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán các hợp đồng phái sinh thông qua các sàn giao dịch hay các công ty môi giới tài chính. Mỗi loại chứng khoán phái sinh sẽ có các qui định riêng về số lượng, giá cả và thời gian giao dịch.
  • Cơ chế định giá chứng khoán phái sinh: Các sản phẩm chứng khoán phái sinh được định giá dựa trên giá trị của tài sản cơ sở (underlying asset) và các yếu tố khác như thời gian đến hạn, biến động thị trường, lãi suất và các yếu tố kỹ thuật khác.
  • Rủi ro trong giao dịch chứng khoán phái sinh: Giao dịch chứng khoán phái sinh mang đến nhiều rủi ro như rủi ro giá cả, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro hệ thống. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư thường sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro như đặt giới hạn lỗ (stop-loss orders), đa dạng hóa danh mục đầu tư và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch.
  • Lợi ích của giao dịch chứng khoán phái sinh: Giao dịch chứng khoán phái sinh mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư như tạo ra cơ hội đầu tư và sinh lời cao hơn so với các sản phẩm tài chính truyền thống, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ giá cho các sản phẩm nông sản, năng lượng, kim loại và chứng khoán.

Tóm lại, cơ chế hoạt động của chứng khoán phái sinh phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết về thị trường tài chính và các yếu tố kỹ thuật. Các nhà đầu tư cần phải có kiến thức đầy đủ và kinh nghiệm để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán các hợp đồng phái sinh thông qua các sàn giao dịch hay các công ty môi giới tài chính

IV. Kết luận 

Chứng khoán phái sinh là một phần quan trọng của thị trường tài chính và tạo nên cơ hội đầu tư và sinh lời cho các nhà đầu tư thông qua các hợp đồng phái sinh. Tuy nhiên, để đạt được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư cần phải có sự hiểu biết và kinh nghiệm về thị trường tài chính và các yếu tố kỹ thuật. Hy vọng bài viết kinh doanh sẽ hữu ích đối với bạn đọc!